Jag heter Ulf Jonsson men här i byn kallar alla mig Klut... Jag är född 1967 å bor i en liten by som heter ovanåker ungefär 5 km utan för Edsbyn. Har en  son som
heter Pontus och är född 1995